עו"ד מוני עזורה, העוסק בדיני חינוך: "זכותם של ההורים והילדים להחליט מה טוב להם שכן המוטיבציה עולה כשהתלמיד לומד היכן שהוא רוצה והיכן שמתאים לו"


עו"ד עזורה אומר כי נדבך חשוב הוא "מתן זכות בחירה להורים" לגבי השאלה היכן ילמדו ילדיהם,  וזאת מתוך הבנה וידיעה כי זכותם של ההורים והילדים להחליט מה טוב להם, וכי המוטיבציה עולה כשהתלמיד לומד היכן שהוא רוצה והיכן שהכי מתאים לו. "הדבר מוליד תחרות סמויה ובריאה בין מוסדות החינוך השונים באזור ועד כי חל שיפור של ממש במערכות אלו מתוך רצון עז למשוך תלמידים רבים ככל האפשר אליהם", מסביר עו"ד עזורה.

באזור זיכרון יעקב הוקם בעבר איגוד ערים לחינוך שומרון, כ"רשות החינוך" והוא האחרון ששרד מבין כל דומיו שקמו ברחבי הארץ, מציין עו"ד עזורה ומוסיף כי האיגוד התנגד נחרצות לכל ניסיון ליצירת תחרות בריאה עם בית הספר בתחומו, הוא "אורט השומרון" בבנימינה.

עו"ד מוני עזורה מדגיש כי ועדת המעברים של האיגוד אישרה רק לקומץ קטן של תלמידים ללמוד היכן שביקשו, וזאת תוך התעלמות מרצונו של התלמיד ופגיעה בזכות הבחירה של ההורים. כך היה גם כאשר הורים לתלמידים מזיכרון יעקב והסביבה, ביקשו להעביר ילדיהם ללמוד בתכנית "מופת", שעיקרה עידוד לימודי מדעים, אשר הוקמה בכפר הנוער "מאיר שפיה" ליד זיכרון יעקב, וביניהם אני, מציין עו"ד עזורה.

"משכך, ובלית ברירה, נאלצתי ביחד עם כשמונים הורים מזיכרון יעקב והסביבה להגיש עתירה ראשית לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה, שהועברה אחר כך לבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ 5931/04 מזורסקי ואח' נ. משרד החינוך ואח' פ"ד נו(3), 769), וזאת על מנת לאפשר להורים לשלוח את ילדיהם לבית הספר מאיר שפיה", אומר עו"ד עזורה. איגוד הערים התנגד, אך בית המשפט הגבוה לצדק פתח את הדלת בפני הילדים להתחיל ללמוד בבית הספר מאיר שפיה.

עו"ד מוני עזורה מדגיש כי בעת ההיא המועצה המקומית זיכרון יעקב, והעומד בראשה, עו"ד אלי אבוטבול, הציעו את עזרתם ולאחר שראש המועצה הצהיר בפני בית המשפט כי הוא תומך בחופש הבחירה של ההורים, קבע בית המשפט כי הגיעה העת להעביר ההחלטה מהאיגוד אל המועצה המקומית זיכרון יעקב. בעקבות זאת, מסביר עו"ד עזורה, הוקמה ועדת מעברים במועצה, שאכן אישרה את מעבר כל התלמידים שביקשו לעבור ללמוד בבית הספר מאיר שפיה, בנוסף, החליט בית המשפט כי יותר לילדי האזור ללמוד בתכנית "מופת" בבית הספר מאיר שפיה, על אף התנגדות איגוד ערים שומרון ומשרד החינוך.

לימים הוקם בית הספר "תיכון המושבה" בזיכרון יעקב, מוסר עו"ד עזורה. "בין לבין הצלחתי ביחד עם העמותה להקמת בית ספר דמוקרטי בזיכרון יעקב ליצור אלטרנטיבה חינוכית נוספת בדמות בית הספר "קשת", שפועלת גם במסלול העל יסודי", אומר עו"ד עזורה ומדגיש כי כיום יש להורים "זכות בחירה" בין ארבעה בתי ספר תיכוניים בזיכרון יעקב וסביבתה הקרובה, דבר נפלא כשלעצמו. אך עם זאת, אומר עו"ד עזורה כי לאכזבתו, לאחר שבית ספר תיכון "המושבה" הוקם, החלה רמיסה של עקרון העל "זכות הבחירה של ההורים" ובמקום שהרשות המקומית תשאף לכך שילדי זיכרון והאזור יתדפקו על דלתות תיכון "המושבה" בגלל הצלחתו, החלה היא לנהוג ברוח איגוד ערים שומרון הגם שהיא עצמה ראתה בגישה זו כגישה שחלפה עברה מן העולם.

עו"ד מוני עזורה מדגיש כי ראוי כי מחלקת החינוך לא תשים מכשול לזכות יסוד זו של חופש הבחירה באמצעות ניצול הכוח שבידה, קרי מניעת מעבר תלמידים לפי רצונם. בנוסף רואה עו"ד עזורה חשיבות רבה גם ב"פתיחת אזורי הרישום", כאשר כל ילד יוכל ללמוד בכל מקום שירצה, בהתייחס ללימודים על יסודיים.

לסיכום מדגיש עו"ד מוני עזורה כי לדעתו יש לדבוק במטרה הנעלה של חינוך חובה חינם ולא להוסיף עלויות כספיות על ההורים הנאנקים תחת נטל כלכלי כבד גם כך בקשר עם הוצאות אחרות שהם נדרשים להוציא. "יש לדבוק בחופש הבחירה, שיעודד את בתי הספר השונים להשתפר ולהצטיין, ויש לעזור להורים בתשלומי ההסעות לבתי הספר באזור, אף אם אינם מבקשים ללמוד בתחום המיפוי היישובי. תחרות בריאה זו תשפר את החינוך באזורנו תוביל לחתירה למצוינות של בתי הספר באזור, ותביא עוד נדבך לשיפור החינוך בישראל ביחס לשאר העולם".הכותב, עו"ד מוני עזורה, בעל משרד עו"ד העוסק רבות בתחום החינוך.