עורכי הדין

• עו"ד מוני עזורה
• עו"ד תמר עזורה
• עו"ד שמואל ברח"ד
• עו"ד טלי פרידרייך

• עו"ד רויטל שרר 
 

שיתופי פעולה קבועים:
1. עו"ד מוחמד ותד
2. עו"ד ורד צולמן
3. עו"ד אודי דנהירש
4. עו"ד אתי דואני
5. עו"ד בועז אבן חיים