עורכי הדין

• עו"ד מוני עזורה
• עו"ד חלי אבידן
• עו"ד תמר עזורה

• עו"ד רויטל שרר

 

 

 

שיתופי פעולה קבועים:
1. עו"ד מוחמד ותד
2. עו"ד טלי פרידריך
3. עו"ד אודי דנהירש