בית המשפט עיכב הליכי מימוש משכנתא בסכום של 1,500,000 ₪ וזאת לאחר שבחן את התנהגות בנק דיסקונט לישראל.


עו"ד מוני עזורה: "אסור להסכים כי הבנק יפעל כ"פיל בחנות חרסינה" ויתעלם מן האזרח הפשוט הנמצא למולו, וכאשר הוא יודע ו/או יכול לדעת כי אין מאחוריי החתמת האזרח שום עסקה אמיתית".


כבוד השופט מ. יפרח קבע בהחלטתו בעניין רוני בלאו כי יש לעכב את הליכי מימוש המשכנתא בסכום של 1,500,000 ₪ וזאת לאחר שבחן את התנהגותו של בנק דיסקונט לישראל.בית המשפט בחן את העובדות לגבי המבקשת  המיוצגת ע"י עו"ד מוני עזורה והינה חברת קיבוץ ואם לבן נכה צה"ל, שנפצע קשה בראשו בעת שרותו הצבאי, ואשר ייעדה מהחלקה לטובתו של בנה.

           המבקשת הכירה את עו"ד אורן מן, שקנה את אמונה בהיותו גם הוא נכה, וסיפרה לו על החלקה שירשה ועל חלומה לבנות עליה 2 יחידות – אחת למגורי בנה והשניה למכירה לשם בנייה על קרקע שקיבלה מהקיבוץ. עו"ד מן הציע לה עסקת קומבינציה שאינה אלא  "מלכודת דבש".

באחד הימים ביקש ממנה עו"ד מן כי תגיע במיוחד למשרדו בתל-אביב, בהגיעה ביקש כי תסור עימו לסניף הבנק, בבואה הוכנסה לחדר הישיבות, שם נכחו עו"ד מן ושני פקידי הבנק. שם נדרשה לחתום על שטר משכנתא שהוכן מראש בתיאום בין הבנק לבין עו"ד מן ולטובת חברה בשליטתו.בית המשפט קבע כי אפילו פקיד הבנק ידע כי "אילו היה הבנק מפשפש היטב באמיתות המצד שהציג לפניו עו"ד מן בנוגע לייעודם של הכספים - לא היתה העסקה רואה אור".

בית המשפט בחן את התנהגות והתנהלות הבנק בנסיבות העניין ובמיוחד לנוכח ההלכה הפסוקה כי על הבנק מוטלת חובת זהירות וחובת הסבר מוגברות כלפיי העותרת וכאמור נתן עיכוב הליכים.

עו"ד מוני עזורה המייצג את המבקשת טוען כי החלטתו של בית המשפט הנכבד לעכב הליכים בהחלט מתבקשת לנוכח בחינת התנהלותו של הבנק. "אסור להסכים כי הבנק יפעל כ"פיל בחנות חרסינה" ויתעלם מן האזרח הפשוט הנמצא למולו, וכאשר הוא יודע ו/או יכול לדעת כי אין מאחוריי החתמת האזרח שום עסקה אמיתית".