החלטה גלפנד- (כניסה להחלטת גלפנד)

הפ 16548-03-13 (שלום עכו) לריסה גלפנד נ' ולדימיר גלפנד
סיכום פסה"ד


טענות הצדדים:

המשיבה פתחה תיק הוצאה לפועל כנגד המשיב, הנשוי למבקשת, במסגרתו ביקשה לעקל את המטלטלין שבביתם המשותף.
על כן ביקשה המבקשת, שיוצגה ע"י עו"ד מוני עזורה, מביהמ"ש להצהיר כי לה זכויות משותפות עם בעלה במטלטלין שבביתה, ולכן זכותה לפדות מחצית מזכויות בעלה במטלטלין שעוקלו ע"י המשיבה,
לטענתה חובו של בעלה הוא אישי והמטלטלין הם נכסים משפחתיים רגילים שנרכשו במהלך הנישואין, וכי ערכם בעת מכירה אינו רב אך מכירתם תסב לה נזק רב.

המשיבה טענה כי בני זוג נשואים חבים יחדיו כיחידה משפחתית אחת.

ביהמ"ש שוכנע כי הדין עם המבקשת:

הלכת השיתוף כוללת את כל הרכוש שנצבר על ידי בני זוג המקיימים אורח חיים תקין במהלך חייהם המשותפים, הן נכסים משפחתיים והן זכויות סוציאליות, זכויות פנסיה, נכסים עסקיים ועוד. לצד הלכת השיתוף בזכויות מתקיימת הלכת השיתוף בחובות, לפיה חזקה כי קיימת אחריות משותפת גם לחובות.

בית המשפט העליון קבע כי גיבוש השיתוף בזכויות ובחובות נגזר מן הנכס העומד לדיון, לפיה יש לערוך אבחנה בין סוגי נכסים ותחומי פעילות ובין תקופות זמן שונות, לצורך כך יש להבחין בין מועדים שונים:

המועד האחד בו מתמלאים התנאים להלכת השיתוף הוא ניהול אורח חיים תקין ומאמץ משותף והוא רלבנטי לגיבוש השיתוף בנכסים המשפחתיים המובהקים,
המועד השני הוא מועד קריטי בחיי הנישואין, כגון מות בן הזוג או משבר חמור בחיי הנישואין, כאלה הם ארועים כלכליים כחיסול נכסי אחד מבני הזוג תוך הפרת האמון כלפי בן זוגו או כניסת בן הזוג להליכי פשיטת רגל. במועד הקריטי מתגבש השיתוף בשאר הנכסים. עד למועד הקריטי מרחפת הלכת השיתוף כשעבוד צף ומתגבשת רק במועד הקריטי.

ביהמ"ש קבע כי נכסים משפחתיים מובהקים הם דירת המגורים, רהיטים, מיטלטלי משק הבית והמכונית המשפחתית.

משכך למבקשת מחצית מהזכויות בנכסים המשפחתיים מכח הלכת השיתוף, אף מבלי שהתגבש מועד קריטי בחיי נישואיה למשיב, לעומת זאת אין לראות במבקשת שותפה לחובות המשיב, חוב שנבע במהלך העסקים שניהל המשיב מול המשיבה, ולכן אינו משותף אלא דחוי עד שיתגבש המועד הקריטי, ולכן אין למשיבה עילת תביעה כלפי המבקשת והיא אינה יכולה לרדת לנכסים המשפחתיים המובהקים השייכים לה.

גם אם הלכת השיתוף אינה חלה על הצדדים, אלא משטר איזון המשאבים מכח חוק יחסי ממון, החל על מי שנישא לאחר 1.1.74, התוצאה לא משתנה. כשמדובר באיזון משאבים חל על בני הזוג שיתוף אובליגטורי דחוי שמשמעותו הפרדה מוחלטת של נכסי בני הזוג במהלך הנישואין, החלוקה נעשית עם פקיעת הנישואין או פטירת בן הזוג, ולכן לא קמה זכות תביעה. אף שלעתים ניתן להוכיח כוונת שיתוף בנכס מסויים עפ"י הדין הכללי, בהעדר אינדיקציה ספציפית לכוונה כזאת, ובפרט כשאין החובות קשורים בדירת המגורים, אין ליחס כוונת שיתוף בחובות. במקרה שלפנינו המשיבה לא טענה לכוונה שכזו וגם לא הוכיחה אותה.
ביהמ"ש קיבל את תובענת המבקשת, והצהיר כי למבקשת מחצית מהזכויות במיטלטלין וכי היא רשאית לפדות את חלקו של המשיב, בעלה, במטלטלין, וזאת בסכום נמוך במיוחד (כ-4,000 ₪).

עו"ד מוני עזורה: פסק דין זה מבהיר את ההלכה הפסוקה ועוזר למניעת עיקולי מטלטלין בבתי המגורים. טוב ונכון לפנות לעו"ד שמתמחה בהליכיי הוצל"פ כדי להביא לפיתרון נכון והוגן בנושא עיקולי מטלטלין בבתי המגורים ולמניעת עוגמת נפש רבה למשפחה ולילדים.