בית המשפט נגד עיריית רחובות: על העירייה חלה חובה לפעול בתקיפות ובנמרצות כנגד פולשים לשטחים ציבוריים
עו"ד מוני עזורה: פסק הדין הוא סמן ימני לכל דרישה לפעילות עירייה כנגד פולשים, כאשר הם בשטחיה"
בפסק דין שיצא לאחרונה, לפני כבוד השופטת שרה ברוש, בעניין יעקב פורת נגד עיריית רחובות, קיבל בית המשפט את טענות העותר, לפיהן חובה על העירייה לפעול בתקיפות ובנמרצות כנגד פולשים לשטח ציבורי, וחייב את העירייה בהוצאות שכר טרחה בסך 5000 ₪.

העותר, תושב רחובות המתגורר ברחוב הדס בפאתיה הדרומיים של העיר, פונה זה למעלה מעשרים שנה לעירייה על מנת שתפעל לפינוי פולשים לשטח ציבורי, בסמוך לביתו. זאת על מנת לאפשר סלילת כביש מסודר ברחוב הדס.

בתשובה לעתירה הראשונה שהוגשה ע"י העותר טענה העירייה כי היא זקוקה לזמן על מנת להגיש תביעות לסילוק ידם של הפולשים או לנהל עימם משא ומתן. עו"ד מוני עזורה, המייצג את העותר, מוסר כי בשים לב לכך נמחקה העתירה הראשונה. אך התברר כי העירייה לא נקטה כל צעדים של הוצאה לפועל כנגד הפולשים, הגם שהחזיקה בידה פסקי דין המאפשרים זאת. "משכך, החליט העותר להגיש עתירה מנהלית נוספת ודרש לאכוף על העירייה ביצוע הליכי הוצאה לפועל לפינוי הפולשים. בית המשפט לא אהב עמדת העירייה אשר טענה כי היא פועלת על פי שיקול דעתה, מה גם שבנסיבות העניין פעילותה של העירייה אינה סבירה. העירייה חייבת במילוי צווים שיפוטיים וכרשות ציבורית חובתה כפולה ומכופלת", מציין עו"ד מוני עזורה.

העירייה ניסתה להגיע למשא ומתן עם הפולשים לשינוי תוואי הכביש, אפילו שהדבר מצריך שינוי תב"ע, ובית המשפט לא אהב גישה זו של העירייה, ואף תקף אותה בשל כך. לנוכח כל אלה הגיע בית המשפט לידי החלטה המחייבת את העירייה לפעול לביצוע פסק דין כנגד הפולשים באופן מיידי, לבצע את עבודות התשתית ע"פ התב"ע שאושר ולשאת בהוצאות נכבדות.

עו"ד מוני עזורה אומר כי  פסק דין זה חשוב, מאחר והוא מכריח את הרשות הציבורית לפעול ביד תקיפה כנגד פולשים המחזיקים ברכוש ציבורי, כאילו הוא שלהם בעוד הם מכתיבים לרשות תנאים לפינויים מהשטח, עד כדי שינוי התב"ע עבורם. "פסק הדין הוא סמן ימני לכל דרישה לפעילות עירייה כנגד פולשים, כאשר הם בשטחיה" מדגיש עו"ד עזורה.